Internetový obchod

Zapomenuté heslo?
Nemáte účet? Vytvořte jej
Servis výpočetní techniky MATRIX CZ s.r.o.
Info: Zkuste znovu kliknout na ikonu přidat zboží do košíku. Kapliže se bude toto hlášení opakovat musíte povolit cookies. Nevíte jak? Napište na obchod@matrix-cz.cz případně volejte kdykoliv na 603889153. Objednávku dokončíme přes telefon nebo email!!!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
- kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
- kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
- množství požadovaných kusů produktu
- vybraný způsob platby
- požadovaný termín dodání zboží (není nutné)
- adresu pro dodání zboží

Ověření objednávky
Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

Dodání zboží
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou:
- ověření objednávky (to je garantováno každý pracovní den do 17:00)
- volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
- případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.
Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží. Doprava objednaného zboží je zajišťována expresní balíkovou službou PPL nebo Českou poštou.


Na adresu dodání s dobírkou


PPL

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce přijede na adresu dodání zboží ještě druhý den a potom za dalších sedm dní. Po tuto dobu leží zásilka kupujícího v depu dopravce, po devíti dnech se vrací prodávajícímu.

Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující může odebrat zboží v sídle prodávajícího:

MATRIX CZ s.r.o.
Hronovická 949
530 02 Pardubice


Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zbožís


Způsob platby

Při odeslání objednávky jste vyzváni k výběru způsobu zaplacení. Můžete si vybrat z následujících možností, jak zaplatit objednané zboží:
- hotově
- na zálohovou fakturu
- dobírkou

Zálohová faktura

Na adresu, kterou jste uvedli při registraci vám bude zaslána faktura. Po jejím zaplacení a ověření došlé částky na našem účtu, je zboží vyskladněno a přepravní společností PPL nebo prostřednictvím České pošty dopraveno k vám na požadovanou adresu.

Dobírka

Zboží vám bude zasláno expresní balíkovou službou  PPL nebo poštou na dobírku.

Dopravné

Zboží bude dopraveno na vámi zadanou dodací adresu přepravní službou nebo poštou. K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v košíku nepřesáhne částku 5000 Kč s DPH. Cenová tabulka dopravy je uvedena níže.

Tabulka cen dopravného a poštovného:

přepravcem PPL, bez dobírky:

90,- Kč

108,- Kč

přepravcem PPL, s dobírkou:

120,- Kč

144,- KčSpotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení
V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.
Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou.
Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobních údajů

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ.
Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Elektrolit do baterií - 38% kyselina sírová - 10L
Elektrolit do baterií - 38% kyselina sírová - 10L
330 Kč
Přidat do košíku

Battery replacement kit RBC11
Battery replacement kit RBC11
8 437 Kč
Přidat do košíku

SUA750I - APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
SUA750I - APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
4 168 Kč
Přidat do košíku

57412CA - Autobaterie YUASA 12V74Ah
57412CA - Autobaterie YUASA 12V74Ah
2 397 Kč
Přidat do košíku

Battery replacement kit RBC34
Battery replacement kit RBC34
5 358 Kč
Přidat do košíku

uscs.jpg