Internetový obchod

Zapomenuté heslo?
Nemáte účet? Vytvořte jej
Servis výpočetní techniky MATRIX CZ s.r.o. arrow UPS APC arrow Problémy a řešení
Problémy a řešení
Problém Možná příčina Řešení

Nebylo stisknuto tlačítko ON/Test. Stisknutím tlačítka ON/Test připojte zátěž.
UPS nelze zapnout. Přerušený vstupní jistič zdroje UPS. Snižte zatížení zdroje UPS odpojením některých zařízení a opravte jistič zatlačením středního pásku dovnitř.

Nízké nebo žádné síťové napětí. Vyzkoušejte zásuvku připojením lampy. Pokud svítí slabě nebo vùbec, nechejte zkontrolovat napětí v síti.
UPS nelze zapnout nebo vypnout Problém s počítačovým rozhraním nebo rozhraním pro příslušenství. Odpojte počítačové rozhraní nebo příslušenství. Pokud zdroj UPS pracuje normálnì, provìřte sériový kabel, připojený počítače a příslušenství. Přerušený vstupní jistič zdroje UPS. Snižte zatížení zdroje UPS odpojením některých zařízení a opravte jistič zatlačením středního pásku dovnitř.
UPS pracuje z baterie i při normálním síťovém napětí
Přepětí, podpětí nebo výkyvy napìtí v síti
Vyzkoušejte vstupní napětí indikátorem napětí. Informace najdete v oddíle 5.6 manuálu UPS. Kolísání napětí mùže být zpùsobeno lacinými generátory poháněnými spalovacími motory. Je-li to možné s ohledem na připojené přístroje, snižte citlivost UPS. podle oddílu 5.9.
UPS nepravidelnì pípá Normální funkce UPS Není třeba. UPS vyrovnává krátkodobé poruchy elektrické sítì.
Zdroj UPS neposkytuje očekávanou dobu zálohování Baterie zdoje jsou slabé po předchozím vyčerpání nebo se blíží konci své životnosti. Nabijte baterie. Po delším vyčerpání je baterie třeba nabít. Baterie slábnou rychleji při častém používání a při práci ve vysokých teplotách. Pokud se baterie blíží konci své životnosti, uvažujte o jejich výměnì, i když zatím nesvítí indikátor výmìny baterie.
Pozor pokud dojde k výměně baterií je nutná softwarová kalibrace EEPROM - nastavení hodnot v EEPROM. Není stejné jako kalibrace baterií v PowerChut!!!

Zdroj UPS je přetížen. Zkontrolujte indikátor zatížení UPS podle oddílu 5.4. Odpojte zařízení, která nejsou nezbytná nutná, například tiskárny.
Postupně za sebou blikající indikátory. Činnost UPS byla ukončena na dálku. Není třeba. Zdroj se sám spustí po obnovení dodávky síťového napětí.
Všechny indikátory svítí a UPS vydává nepřetržitý výstražný signál.  Vnitřní chyba UPS. Zdroj dále nepoužívejte. Ihned jej vypněte a dejte opravit do servisu.
Svítí indikátor nízké kapacity baterie a nesvítí indikátor provozu ze sítì. Zdroj UPS je vypnut a baterie je vybita po dlouhodobém výpadku napájení. Není třba. Zdroj zače opě pracovat po obnovení síťvého napětí a dostatečném nabití baterie.
Indikátor výměny baterie svítí. Slabé baterie. Nechejte baterii nejménì 4 hodiny nabíjet. POkud se ups chova stejně dejte ji opravit do servisu..Pozor pokud dojde k výměně baterií je nutná softwarová kalibrace EEPROM - nastavení hodnot v EEPROM. Není stejné jako kalibrace baterií v PowerChut!!!

 
Battery replacement kit RBC33
Battery replacement kit RBC33
2 145 Kč
Přidat do košíku

59218CA - Autobaterie YUASA CALCIUM 12V 92Ah
59218CA - Autobaterie YUASA CALCIUM 12V 92Ah
2 678 Kč
Přidat do košíku

54434CA - Autobaterie YUASA CALCIUM 12V 44Ah
54434CA - Autobaterie YUASA CALCIUM 12V 44Ah
1 361 Kč
Přidat do košíku

Battery replacement kit RBC12
Battery replacement kit RBC12
8 304 Kč
Přidat do košíku

SUA1500I - APC Smart-UPS 1500 VA
SUA1500I - APC Smart-UPS 1500 VA
9 061 Kč
Přidat do košíku

ups_bk_es.jpg