Internetový obchod

Zapomenuté heslo?
naše webové stránky, respektive e-shop již nevyhovuje novým standardům.
Pro nákup uvedeného sortimentu nás prosím kontaktujte telefonicky nebo emailem, případně můžete dohledat uvedené zboží na našcih nových internetových stránkách s eshopem zde.
Přesun na nový e-shop není dokončen. V případě chybějícího zboží ná sprosím neváhejte kontaltovat zde.

děkujeme za pochopení. 
MATRIX CZ s.r.o.  Váš servis IT
Servis výpočetní techniky MATRIX CZ s.r.o. arrow UPS APC

SERVIS - OPRAVA - PROFYLAXE ZÁLOŽNÍHO/ZÁLOŽNÍCH ZDROJE/ZROJŮ (UPS) provádíme ve vlastním servisním středisku v Pardubichích, nebo přímo na místě u zákazníka - to umožňuje zkrátit dobu oprav na nezbytné technologické minimum. Opravujeme záložní zdroje značek APC, MGE, Victron, Elteco, Konig, Mercury, Blackout, Socomes, Eaton, Fiskars, HP, Optiups, Trust, Sweex, Relio, PowerCom, IBM a jiné.

FUNKCE UPS


     Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky. Dojde li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů. Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů. Záložní zdroje však pracují také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví a života nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika.

PRINCIP ČINNOSTI

Záložní zdroje nepřetržitého napájení lze rozdělit do skupin podle technologie, kterou využívají.

UPS kategorie OFF-LINE

(voltage dependent = napěťově závislé zdroje) - "off-line"
     Přepínají pomocí relé odběr na záložní měnič napájený z akumulátorů. Dochází zde ke krátkodobému (zhruba 5 ms) výpadku.
UPS APC řady Back, Back-Pro, Back AVR, Back CS, Cyber Fort

UPS kategorie LINE INTERACTIVE

(voltage independent = napěťově nezávislé zdroje) - "line interactive"

Přes regulační transformátor vyrovnávají mimořádné anomálie elektrické sítě.
UPS APC řady Smart

UPS kategorie ONLINE

(Voltage and Frequency Independent = frekvenčně a napěťově nezávislé zdroje) - "on-line"

Napájí spotřebiče prostřednictvím měniče trvale z akumulátorů, které jsou současně dobíjeny ze sítě. UPS provádí stabilizaci a filtraci napětí. V případě výpadku či poklesu napětí dodávají akumulátory energii bez jakéhokoliv přerušení.
UPS APC řady Smart RT

Nemodulární UPS

Nemodulární UPS jsou zpravidla v provedení s pevně propojenými díly bez možnosti rychlé výměny vadné části. Proti modulárním systémům srovnatelného výkonu bývají menších rozměrů a nižší hmotnosti.
Výhody Nevýhody 
Kompaktní provedení Obvykle bez možnosti paralelního řazení
   Obtížné zvýšení výkonu
  Při poruše ztráta celého výkonu
  Definitivní uspořádání

Modulární UPS:

Modulární UPS jsou obvykle sestaveny z modulů, které zpravidla reprezentují plnohodnotnou UPS. Proti nemodulárním systémům srovnatelného výkonu a technologie bývají často větších rozměrů i vyšší hmotnosti, způsobené modulární koncepcí. Jejich základní výhodou je však téměř okamžitá fixace UPS při poruše, díky možnosti okamžité výměny vadného modulu.
Výhody Nevýhody
variabilita vyšší pořizovací náklady
jednoduchá možnost rozšíření  
paralelní řazení  
redundance  
rozložený řídící systém  
jednoduchý transport  
jednoduchá údržba  
vyměnitelnost za provozu  
rozšiřitelnost po modulech, minimální doba opravy výměnou modulu  
investice pouze do momentální potřeby výkonu  
 
54577 - Autobaterie YUASA 12V 45Ah
54577 - Autobaterie YUASA 12V 45Ah

Battery replacement kit RBC8
Battery replacement kit RBC8

Battery replacement kit RBC24
Battery replacement kit RBC24

63530 - Autobaterie YUASA 12V 135Ah
63530 - Autobaterie YUASA 12V 135Ah

62034 - Autobaterie YUASA 12V 120Ah
62034 - Autobaterie YUASA 12V 120Ah

silcon.jpg